The Alpine Garden Society, Denmark
www.agsdanmark.dk
Dansk Bonsai Selskab
www.bonsai-danmark.dk
Dansk Botanisk Forening
www.botaniskforening.dk
Dansk Dahlia Selskab
www.danskdahlia.dk
Dansk Dendrologisk Forening (træer og buske)
www.dendron.dk
Dansk Fuchsia Selskab
www.dfs-fuchsia.dk
Dansk Iris- og Liljeklub
www.dils.dk
Dansk Orchide Klub
www.orkideer.dk
Dansk Pelargonie Selskab
www.danskpelargonieselskab.dk

Midjyske Pelargonie Venner
http://www.pelargonier.dk/index.html

Dansk Primula Klub
- sælger og indsamler også primula frø 
www.primulaklub.dk
Dansk Pæon Selskab
www.danskpaeonselskab.dk
Det Danske Rosenselskab  -  mange links til rosenparker, planteskoler og rosenselskaber. 
www.rosenselskabet.dk
Foreningen af Danske Vinavlere
www.vinavl.dk
Foreningen Frøsamlerne
www.froesamlerne.dk
Foreningen Japansk Inspirerede Haver
www.niwa.dk
Foreningen til Svampekundskabens Fremme
www.svampe.dk
Ikebana Internationale
www.ikebanadanmark.dk/ikebana.htm
Nordisk Kaktus Selskab (og øvrige sukkulenter)
www.nordiskkaktusselskab.dk
Pileforeningen
www.pileforeningen.dk
Rhododendronforeningen
www.rhododendron.dk
HAVESELSKABET - Holstebro Kreds v. Hanne Marie Halgaard tlf. 97 41 03 92/20 91 23 22 Email: holstebro.haven@gmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net